Bu makalede Türkiye’de yükseköğretim tarihi şehirleşme ve akademik enflasyon kavramlarıyla üç alt başlık etrafında incelenmiştir. Bunun yanı sıra, karar vericilere tavsiye niteliğinde bir bölüm hazırlanmıştır.

Bu yazı, eski AKP mv. aday adayı Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesine atanması üzerine çıkan olayların darbir perspektiften yorumlanmasını eleştirir.