Find Us on Socials

Yazar: Meagan Day Çeviren: Aybike Şahinoğlu Düzenleyen: Tuğçe Bayır Bitkin ve yabancılaşmış Çinli öğrenciler ve beyaz-yakalı işçiler statükoya dair hoşnutsuzluklarını ...

Düzenleyen: Hulusi Özdemir Son yıllarda, dünya üzerindeki sosyal yardım sistemleri kapsayıcılık ve verimlilik anlamında etkinliklerini kaybetmiş, küresel salgın ile aşınmış ...

Bu makale, David Graeber’a ait STRIKE! platformunda Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan “ On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant ” ...

The Story of Black Gold The fact that coffee sustains the livelihood of approximately 125 million people (Fair Trade Foundation) ...

1881 yılında Amerikalı gökbilimci Simon Newcomb ilginç bir olgu keşfeder. Logaritmik tabloları resmeden bir kitabı incelerken ilk sayfaların sonraki sayfalara ...

Giriş Bu makale 2030 yılına kadar tamamlanması beklenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını tarihsel, işlevsel ve eleştirel perspektiflerden genel bir bakışla incelemektedir. ...

Coronavirus or more technically COVID-19 has shaken both internal and international societal structures. All the economic and social institutions have ...

Değişen Bedenler Gerileyen ekonomi, daralan iş imkanları ve artan sorumluluklar…. Gittikçe hayatımızın daha büyük bir bölümünde söz sahibi olan akıllı ...

“Algoritmik determinizm tarafından şekillenen yeni bir çağda yaşıyoruz. Tarihimizin detaylarına, özel durumlarına ve insanlığın kendine has özelliklerine dair herhangi bir ...

2020, neoliberal sistemin sekteye uğraması ile sosyal ve ekonomik alanlardaki eşitsizlik temelli kırılmaların ve huzursuzlukların kaçınılmaz bir şekilde artarak bizi ...