Giriş Bu makale 2030 yılına kadar tamamlanması beklenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını tarihsel, işlevsel ve eleştirel perspektiflerden genel bir bakışla incelemektedir. ...

Coronavirus or more technically COVID-19 has shaken both internal and international societal structures. All the economic and social institutions have ...

Değişen Bedenler Gerileyen ekonomi, daralan iş imkanları ve artan sorumluluklar…. Gittikçe hayatımızın daha büyük bir bölümünde söz sahibi olan akıllı ...

“Algoritmik determinizm tarafından şekillenen yeni bir çağda yaşıyoruz. Tarihimizin detaylarına, özel durumlarına ve insanlığın kendine has özelliklerine dair herhangi bir ...

2020, neoliberal sistemin sekteye uğraması ile sosyal ve ekonomik alanlardaki eşitsizlik temelli kırılmaların ve huzursuzlukların kaçınılmaz bir şekilde artarak bizi ...