Find Us on Socials

Bireyin yaşam döngüsü; başladığı, ilerlediği ve bir gün sonuna geldiği tek bir çizgiymiş gibi görünebilir. Zaman böyle bir şey; geri ...