Find Us on Socials

Yaşadığımız şehirler daima dünyada gözlenen gelişmelere ve büyük krizlere göreşekillenmekte ve tasarlanmaktadır. Örneğin kolera epidemisiyle birlikte kentsel sağlıksistemlerinin gelişimi hızlanmış; ...