Find Us on Socials

Covid-19 salgını sırasında devletler, zorlu ekonomik ve sosyal koşulların önüne geçmek için salgından doğrudan etkilenen gruplara yönelik sosyal politikalar üretti. ...

Toplum, kadınları bazen “iyi kız” imajıyla “el değmemiş” olarak tanımlarken bazı kadınlarıysa bu kalıplara uymayan erotik yönlerinin baskınlığıyla tanımladı. 1950’li ...

*İhsan Bilgin, Nursena Dinç, Göksu Sunal Özet İnsan varoluşundan beri doğa ile iç içedir. Temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğadan yararlanmışlardır. ...

The American elections are one of the most important political events in the contemporary global world. It is a political ...

Yunanistan ve Türkiye; birbirine kapı komşusu kadar yakın iki halk ve bir o kadar da siyasal olarak birbirine uzak iki ...