Find Us on Socials

Hakkımızda

Özgür bir düşünce platformu olarak kurulan Videmus insanın ve dünyanın sorunlarına karşı zihinlerde ve sınıfsal duvarların ardında yaratıcılığı hapseden statükoyu yıkmayı amaçlayan bir online oluşumdur. İnsanların günlük hayatta karşılaştığı sorunlardan makro skalada sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve çevresel bağlamda gerçekleşen her şey bizim için birer sorunsaldır. Bu sorunsalları irdelerken disipliner sınırların dışına taşarak eleştirel ve yaratıcı perspektifi temel araçlarımız olarak kullanmakta ve böylece bilginin özgürce hareket etmesini sağlayarak farklı zihinlerde yeşermesini amaçlamaktayız. Bağımsız düşünce ve aktivizm bayrağını sallayan bizler, farkındalığın gelişerek yeşereceği bir geleceği inşa etmek için bu yola çıktık.

Lisans düzeyindeki öğrencilerin emekleri ile 4 Ağustos 2020 tarihinde kurulan Videmus yazılı ve görsel içeriklerinin yanı sıra Türkçeye kazandırmaya çabaladığı çeviri metinleriyle; aynı şekilde İngilizce yayın yaparak ortaya koyduğu özgün içerikleriyle okurlarına uluslararası düzeyde bir tartışma alanı yaratır. Sadece dünyayı anlamak yetmez diyerek çıktığımız bu yolda dünyayı değiştirmenin asıl mesele olduğuna inanan herkesi bizimle yürümeye davet ediyoruz.

 

Misyon ve Vizyon

4 Ağustos 2020 tarihinde kurulan Videmus, bilim, sanat ve akademik çalışmalarla birlikte aktivizmi ve hareketi temel görev addeden bir oluşumdur. Gençlerden oluşan yayın kadrosuyla salt bir dergicilik anlayışından ziyade, özgün içerikleriyle okurlarına geniş bir tartışma alanı tanır. Bu bağlamda amacı, teorik bilgiyi pratik kullanıma açık hale getirmek ve yarattığı tartışma ortamıyla okurlarına yeni ufuklar açmak; vizyonu ise, farkındalığın gelişerek yeşereceği bir gelecek inşa etmek olarak nitelendirilebilir.

 

Yayın İlkeleri

Videmus özgür bir düşünce platformu olarak bilim, sanat ve akademi çalışmalarıyla toplumda farklılık yaratmayı amaçlar, ancak bu amaca giden her yolun uygun olduğu fikrini doğurmaz. Yazarlar, ürettiği özgün içerikleri hazırlarken özgürdürler. Buna karşın, bağlayıcılığı bulunan evrensel ilkeleri göz ardı edemezler. Videmus çatısı altında toplanan dostlarımızın her biri İnsan Hakları Evrensel Beyannamesince belirtilen husuları göz önünde bulundurmak zorundadır. Hiçbir içerik üreticisi, herhangi bir ırkı, etnik kökeni, cinsiyeti, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, yaşı, sağlık durumunu, fiziksel özelliği, bir dini veya inancı kendi değerleri nedeniyle kınayamaz, aşağılayamaz.

 

Videmus Tüzük Kurulu